Pobl Fel Ni

Gwyliwch Ein Ffilmiau Byr

Gweithdai Tecstilau

Lansiwyd y gyfres o weithdai Pobl Fel Ni / People Like Us ym mis Ebrill 2023 yng ngogledd Cymru. Roedd y gweithdai’n darparu amgylchedd unigryw i wehyddu egwyddorion Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol gyda byd bywiog tecstilau. Bydd ein horielau o’r gweithdai ar gael yn fuan i rannu storïau cyfranogwyr wrth iddynt saernïo eu naratif unigryw o gynhwysiant ac undod, un pwyth ar y tro.

Cymdeithas Merched Tsieineaidd Gogledd Ddwyrain Cymru

4ydd Ebrill a 5ed Mehefin, 2023

Y Gymdeithas Affricanaidd Garibïaidd

11eg Ebrill, 2023

Sefydliad Astudiaethau Tsieineaidd

10fed Mai, 2023

Cymdeithas Affricanaidd Gogledd Cymru

4ydd Ebrill a 5ed Mehefin, 2023

BAWSO

25ain Awst, 2023

Outside Lives

22ain a 25ain Medi, 2023

DYSGU MWY

Storïau wedi’u Pwytho

Croeso i Storïau wedi’u Pwytho, rhan fywiog o brosiect Pobl Fel Ni / People Like Us, lle mae tecstilau yn gwehyddu hanesion o amrywiaeth, undod a gwytnwch. Yma, rydym yn dangos darnau unigryw o decstilau cyfranogwyr y gweithdai, pob un yn gynfas sy’n adrodd storïau yn llais y rhai sydd wedi’u creu, lle mae creadigrwydd yn cwrdd ag egwyddorion Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol. Archwiliwch y tapestri hwn o naratif a darganfod sut mae pob pwyth yn cyfrannu at ein taith gyfunol tuag at Gymru fwy cynhwysol a chyfartal.

Dysgwch fwy am Gynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol

Arddangosfeydd

Bydd yr arddangosfeydd yn cynnwys fideos a gynhyrchwyd gan Lal Davies ar gyfer Pobl Fel Ni / People Like Us o’r gweithdai tecstilau Stitched Stories

Yn dechrau ym mis Chwefror 2024, byddwn yn lansio ein Harddangosfeydd teithiol Pobl Fel Ni / People Like Us. Mae’r arddangosfa ddeinamig hon yn rhoi cyfle i brofi’r ddeialog rymus ar gynhwysiant a thegwch a fynegir trwy fenter gymunedol gwrth-hiliaeth. Ewch i’n tudalen lanio Arddangosfeydd i archwilio digwyddiadau sydd wedi’u trefnu, cyfranogwyr cymunedol y rhoddir sylw iddyn nhw, a darnau unigryw sy’n cyfrannu’n adeiladol at y sgwrs bwerus ar gydraddoldeb hiliol.

FFÔN

01492 622 233

YMWELD

8am i 4pm
Llun–Gwen

Cofrestru gyda’r Cylchlythyr

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Pobl Fel Ni / People Like Us sydd wedi’u trefnu!

Please wait...

Diolch am arwyddo!

E-bost

info@poblfelni.org.uk

CYFEIRIAD

Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWREN)
Y Ganolfan Gydraddoldeb
Ffordd Bangor
Penmaenmawr
Conwy
LL34 6LF