Pobl Fel Ni

 

Menter Cymru Wrth-hiliol wedi’i chydlynu gan NWREN

GWEITHDAI

Gweithdai Tecstilau

Croeso i’n harddangosfa o’r Gweithdai Tecstilau! Wedi’i hysbrydoli gan egwyddorion Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol, rydym wedi creu tapestri cyfoethog o’r lleisiau, profiadau a diwylliannau amrywiol a brofwyd yn ein gweithdai,

Yn ystod haf 2023, croesawodd ein gweithdai Storïau wedi’u Pwytho gyfranogwyr o bob gallu i ymgysylltu â’i gilydd yng nghelf a chrefft tecstilau. Wrth gydweithio, fe wnaethom greu fforwm ar gyfer trafodaeth, dysgu a chreadigrwydd. Mae pob darn yn adrodd stori unigryw, yn herio rhagfarnau ac yn cyfrannu at ddealltwriaeth ehangach o gynhwysiant a pharch.

Yn y misoedd i ddod, byddwn yn rhannu’r storïau a’r delweddau a gasglwyd yn ystod y gweithdai drwy ddefnyddio’r creadigaethau anhygoel hyn mewn cyfres o arddangosfeydd. Mae pob pwyth, pob edefyn yn rhan o ddialog ar gydraddoldeb hiliol, sy’n tystio i bŵer trawsnewidiol bod yn greadigol gyda’n gilydd, a dangos sut mae ein cyfranogwyr o bob rhan o ogledd Cymru wedi pwytho llwybr tuag at gymdeithas fwy cynhwysol, drwy decstilau.

Mwynhewch y daith a’r storïau a ddatgelwyd yn ein gweithdai! Gadewch i’r darnau eich ysbrydoli, eich hysbysu, a thanio eich ymrwymiad i Gymru gynhwysol a chyfartal. Cofiwch, mae pob edefyn yn bwysig a, gyda’n gilydd, gallwn wehyddu tapestri newid.

STORÏAU WEDI’U PWYTHO

thoughts from
Textile Workshop participants

"My name is Gbogboade which translates in English to ‘All the crowns’."

My name is Gbogboade which translates in English to ‘All the crowns’.
Whenever is doubt these words play in my mind. My lifestyle and beliefs all come from my
upbringing in Nigeria. From being president of the Afro Caribbean society to running an Instagram
page centred on hight performance of African talent. I bleed green, white green and will do
anything to let anyone know. – Gbogboade Akindele

"This is my story of when I experience racism."

I was walking and a man said ‘do I live in this country ‘, this was when I was
eight years old. The man was saying racist things to me, but my grandad was defending me. This
is my story of when I experience racism. 

Beyonce Obazee

"This story entails strength, struggle, success and hurt."

This story entails strength, struggle, success and hurt. It may look like a bunch
of colours and squiggles but growing up Haitian colours and squiggles are me! I grew up knowing
I was destined to go somewhere, though I did not know how to. This piece is my pathway, my
journey. Thos I have loved grown to love. This is also to those who I have let go my development
and the setbacks. It’s my frustration, joy, sadness, anger and contempt. A look into my mind with
pictures only can understand. To you I give the gift of myself.  

Sophia Williams

FFÔN

01492 622 233

YMWELD

8am i 4pm
Llun–Gwen

Cofrestru gyda’r Cylchlythyr

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Pobl Fel Ni / People Like Us sydd wedi’u trefnu!

Please wait...

Diolch am arwyddo!

E-bost

info@poblfelni.org.uk

CYFEIRIAD

Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWREN)
Y Ganolfan Gydraddoldeb
Ffordd Bangor
Penmaenmawr
Conwy
LL34 6LF