Cysylltu â ni

Mae Pobl Fel Ni yn brosiect wedi’i gynhyrchu gan Rwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWREN), a chafodd ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o Gynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol

Ymholiadau Cyffredinol

I gael gwybod mwy am Pobl Fel Ni, neu i drafod ffyrdd posibl o gydweithio, cysylltwch â ni ar info@poblfelni.org.uk neu yn info@nwren.org.uk

 

Diolchiadau

Ffotograffau ar y Wefan

Omid Behi, Vanessa Fada, Lal Davies

Ffilmiau

Lal Davies

Arddangosfeydd

Martha Botros

Gweithdai

Suzette Smart, Vanessa Fada

Cydlynydd y Prosiect

Vanessa Fada

Anfon neges

FFÔN

01492 622 233

YMWELD

8am i 4pm
Llun–Gwen

Cofrestru gyda’r Cylchlythyr

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Pobl Fel Ni / People Like Us sydd wedi’u trefnu!

Please wait...

Diolch am arwyddo!

E-bost

info@poblfelni.org.uk

CYFEIRIAD

Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWREN)
Y Ganolfan Gydraddoldeb
Ffordd Bangor
Penmaenmawr
Conwy
LL34 6LF