Pobl Fel Ni

 

Menter Cymru Wrth-hiliol wedi’i chydlynu gan NWREN

ARDDANGOSFEYDD

Croeso i’n tudalen Arddangosfa

 

Rydym wrth ein bodd eich bod wedi ymuno â ni mewn prosiect sy’n cloddio’n ddwfn. Ein ffocws? Mynd i’r afael â’r hiliaeth slei, ‘achlysurol’ sy’n aml yn llithro i fywyd bob dydd. Mae o’n cwmpas ni i gyd – mewn rhagdybiaethau, stereoteipiau, a strwythurau systemig. Rydyn ni yma i herio hynny, a chael pobl i feddwl, “Hei, beth allwn ni ei wneud yn well?”

Ein nod yw taflu goleuni ar sut mae unigolion yn cael eu heffeithio gan wahanol fathau o hiliaeth, boed yn bigotry, materion systemig, neu’r math mewnol. Mae’n ymwneud â mynd y tu hwnt i’r wyneb, y tu hwnt i’r stereoteipiau, ac i ofod lle gallwn ni i gyd ennill doethineb.

Arhoswch, archwiliwch y wefan wrth i ni ddatblygu, a gadewch i ni wneud newid ystyrlon gyda’n gilydd. A thra byddwch chi yma, beth am aros yn gysylltiedig?
Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr, gan ddefnyddio’r ffurflen ar y dudalen hon, i dderbyn y newyddion diweddaraf am ddyddiadau arddangos sydd ar ddod, mewnwelediadau unigryw, a mwy o ffyrdd o ymgysylltu. Byddwch yn rhan o gymuned sy’n ymdrechu am newid. Cofrestrwch nawr ac ymunwch â’r sgwrs!

A collage for 'Pobl Fel Ni - People Like Us' featuring a series of images. Top row shows two green banners with 'RACIST INCIDENTS' in large letters and text underneath. The middle shows a person smiling and holding a colorful textile block, and exhibits with posters and flags. The bottom row features individuals in various activities: a person speaking, two people collaborating over papers, and another smiling person with artwork. The Pobl Fel Ni logo appears in three images. At the bottom, the website 'https://poblfelni.org.uk' is displayed.

Mae Datganiadau i’r Wasg ar ffurf pdf ac yn cael eu llwytho i lawr mewn ffenestr ar wahân

Datganiad i’r wasg

Arddangosfa Deithiol

Two women working on a sewing machine.
Lleoliad Presennol: Canolfan Ucheldre Centre

21 Mai i 16eg Mehefin

Arddangosfa Ffilm a  Straeon wedi’u Pwytho

Ble i ddod o hyd i Ganolfan Canolfan Ucheldre https://ucheldre.org

Cyfeiriad: Canolfan Ucheldre, Millbank, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1TE

FFÔN

01492 622 233

YMWELD

8am i 4pm
Llun–Gwen

Cofrestru gyda’r Cylchlythyr

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Pobl Fel Ni / People Like Us sydd wedi’u trefnu!

Please wait...

Diolch am arwyddo!

E-bost

info@poblfelni.org.uk

CYFEIRIAD

Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWREN)
Y Ganolfan Gydraddoldeb
Ffordd Bangor
Penmaenmawr
Conwy
LL34 6LF